وزرای ایرانی از مدیران مصری یاد بگیرند

خورنا:  جمهوری اسلامی نوشت:

وزیر راه و ترابری مصر به دلیل مرگ ۴۱ دانش آموز در تصادفی در جنوب این کشور استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، صبح دیروز به دلیل تصادف اتوبوس دانش آموزان با قطار در جنوب مصر، ۴۳ نفر از جمله ۴۱ دانش آموز خردسال کشته شدند. بعد از این حادثه، “محمد رشاد المتینی” وزیر راه و ترابری مصر استعفای خود را تسلیم رئیس‌جمهور کرد و گفت که این اقدام را در راستای مسئوولیتش انجام داده است. قبل از وزیر راه و ترابری، رئیس سازمان راه آهن مصر نیز استعفا کرده بود. وزیر راه و ترابری قبل از استعفای خودش، استعفای او را پذیرفت و وی را برای تحقیق به دستگاه‌های ذیربط معرفی کرد. این خبر برای مسئولان ایرانی که بعد از حوادثی مهم‌تر از این، بسیار محکم‌تر بر صندلی‌های خود تکیه می‌زنند و از مردم طلبکار هم می‌شوند قابل توجه است.