اقدامات عمرانی و تاسیساتی در نقاط مختلف شهری و شهرک های تابعه بندر ماهشهر

شهردار بندر ماهشهر در خصوص اقدامات شهرداری در حوزه تاسیساتی و عمرانی در سطح شهر بیان داشت : در جهت زیبا سازی و تامین روشنایی برخی مجموعه های تفریحی و میادین سطح شهر واحد تاسیسات این شهرداری اقدام به نصب پایه های روشنایی در ورودی شهرک ایت الله طالقانی منطقه ۳ شهرداری ، کابل کشی جهت روشنایی پارک خطی منازل ۲۱۸ دستگاه در منطقه ۲ شهرداری ، روشنایی زمین چمن انتهای خور سیف و همچنین روشنایی میدان مدرس با نصب پایه های ۶ متری نموده است .

مهندس مجاهد نظارات در ادامه افزود: اجرایی عملیات جدول کاری و جدا سازی محوطه ورودی منازل منطقه فارابی و همچنین تمکیل و بند کشی دال گذاری کانالهای دفع آبهای سطحی در خیابان های نفت و خیابان رازی و جدولکاری خیابان مدرسه کوی نوپاژ از جمله اقدامات عمرانی شهرداری در ناحیه صنعتی منطقه ۲ بوده است.