برگزاری تئاتر “آقا لیلا” در بندر امام خمینی

خورنا : تئاتر آقا لیلا به کارگردانی امیر زبیدی و به نویسندگی مهرداد کورشی درسالن تئاتر مهراز تاریخ ۲۴/۶/۹۰ الی ۲۸/۶/۹۰ در ۲ سانس اکران اجرا می شود
به گزارش خورنا و به نقل از خوزان، زبیدی با بیان اینکه تا کنون تئاتر حرفه ایی و جشنواره ای بندر امام خمینی اجرا نشده است اظهار داشت: باتوجه به اینکه  تا کنون در بندر امام تئاترحرفه ایی و جشنواره  برگزار نشده است و همیشه جنگ وطنز بوده است اقدام به برگزاری تئاتر حرفه ای نمودیم و امیدواریم از آن اسقبال شود
کارگردانی تئاتر آقا لیلا درادامه تصریح کرد:مردم مدت طولانی است از تئاتر و این حرفه فاصله گرفته اند و می توان یکی از علت این موضوع کم توجهی مسولین شهری به تئاتر  دانست و امیدارویم با برگزاری این تئاتر آشتی کردن مردم با سالن های تئاتر
را انجام داده باشیم و کنار آن زمینه فعالیت آن را در بندرامام خمینی پویا تر نماییم
وی در ادامه از برگزیده شدن آن در همایش استانی خبر داد و گفت:این تئاتر برای همایش بزرگ استان برگزیده شده است و برای راه یابی به جشنواره در مرحله ی اول باید داور شود و منتظر داوران ماند