به یک مدیر مدرسه ی دیگر حمله شد

تعدی به حریم فرهنگیان خرمشهری ادامه دارد

از ابتدای مهر ماه تا کنون چندین مورد توهین یا حمله به فرهنگیان خرمشهر در برخی مدارس صورت گرفته که در برخی موارد به درگیری فیزیکی انجامیده است. اغلب این موارد در مدرسه و ازسوی اولیا مدارس صورت گرفته و درنهایت به شکایت در مجامع قضایی منتهی شده است.

عباس مدحجی : طبق اطلاعات موثق از ابتدای مهر ماه تا کنون چندین مورد توهین یا حمله به فرهنگیان خرمشهر در برخی مدارس صورت گرفته که در برخی موارد به درگیری فیزیکی انجامیده است. اغلب این موارد در مدرسه و ازسوی اولیا مدارس صورت گرفته و درنهایت به شکایت در مجامع قضایی منتهی شده است.

این سکوت عجیب رسانه ها در برابر توهین به فرهنگیان در حالی ست که شاهد جنجال های برخی رسانه ها برای پررنگ کردن اشتباهات معلمان و تعمیم آن به کل فرهنگیان هستیم. در شرایطی که در برخی شهرها شاهد اعتراض معلمان در اعتراض به کیفیت معیشت و آموزش هستیم ،این تعرض ها به ساحت مقدس معلمی و سکوت رسانه ها جای سوال و تعجب دارد.

در آخرین حادثه که چند روز پیش در یکی از مدارس سطح شهر روی داد (تصویر زیر) یکی از مراجعین پس از ارسال پیام های تهدید آمیز برای مدیر مدرسه ، تهدید های خود را عملی کرده ودر محیط مدرسه به مدیر حمله ور شده و به  او آسیب میرساند. هنوز هیچ توضیحی از سوی مقامات در این باره و تکذیب یا پذیرش آن ارائه نشده است.