با دستور احمدی­نژاد ارز ظرف مدت ۱۵ روز هزار تومان گران شد

خورنا: *به نظر می‌رسد دستگاه‌های اقتصادی دچار ناهماهنگی بسیار محسوس در سیاست‌های اجرایی هستند که تقریبا در دو دولت نهم و دهم آشکارا این ناهماهنگی‌ها را شاهد بودیم…همین ناهماهنگی‌ها باعث شد که واکنش سریع دولت نسبت به مسائل پیرامونی ضعیف شود.

*صحن علنی مجلس بیانگر شخصیت قوا است. آنجا اگر رییس‌جمهور دوباره بخواهد به شوخی بگذراند، جامعه به گونه دیگری فکر می‌کند.

*رییس‌جمهور باید به طور شفاف مشخص کند که چرا گفت ارز نفروشید؟ این سوال دقیق است. در یک مقطع ۱۵ روزه به دستور رییس‌جمهور ارز به بازار تزریق نشد و همین مساله منجر شد به اینکه ارز هزار تومان گران شود.

*ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، تحریم روی اقتصاد کشور اثر گذاشته است. در این متغیر نمی‌توانیم بگوییم دولت یا وزیر اقتصاد مقصر بوده‌اند؛ البته شاید در تصمیم‌گیری کلی ایراداتی بر دولت وارد باشد. اما اتفاقاتی که دولت مقصر بوده و کارکرد منفی داشته است، به تصمیماتی برمی‌گردد که از جنس ناهماهنگی میان تصمیم‌گیران اقتصادی کشور است. به نظر می‌رسد دستگاه‌های اقتصادی دچار ناهماهنگی بسیار محسوس در سیاست‌های اجرایی هستند که تقریبا در دو دولت نهم و دهم آشکارا این ناهماهنگی‌ها را شاهد بودیم. این ناهماهنگی خیلی بیشتر به ویژه در دولت دهم مشهود بوده است و در یک‌سال گذشته کاملا بارز بود.

*به نظر من آقای رییس‌جمهور یک اشتباه در ارتباط با نگاه به پیشنهادات و انتقادات کرد و همه مسائل را از یک موضع نگاه کرد. به‌هرحال حیف است آن تصمیمات شجاعانه‌یی که دولت در رابطه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها داشت، به واسطه عدم پذیرش توصیه برخی دلسوزان نظام و آنهایی که به ویژه از او حمایت کردند، به طور کامل تحت تاثیر قرار گیرد و نکات مثبت عملکردی دیده نشود. به نظر من اشتباه آقای احمدی‌نژاد عدم توجه به توصیه‌ها بود؛ او باید به صحبت‌ها گوش می‌داد. البته هنوز هم دیر نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *