گزارش تصویری افتتاح پروژه های عمرانی و درمانی بندرماهشهر با حضور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

خورنا|باقر گل فر:مراسم افتتاح پروژه های اورژانس بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ، کیلینک تخصصی خلیج فارس بندرماهشهر ، مرکز خدمات جامع سلامت شهرک شهید رجایی با حضور دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید.

در ادامه سفر وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به بندرماهشهر از اورژانس بیمارستان راه زینب س و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بندرامام بازدید کرد و قول مساعد برای اتمام این دو پروژه را دادند.