فیلم: وجود آفت در پایانه بندری امام خمینی

یک مخاطب فیلمی برای ما ارسال کرده که نشان از وجود آفت در پایانه بندری امام خمینی است. او میگوید که این‌ آفتها در غلات به شدت نفوذ کرده اند. #خورنا پیگیر این ماجراست. شما چه اطلاعاتی دارید؟ برای ما در کامنت های این خبر ارسال کنید.