انتقاد سایت روزنامه دولت به نماینده ولی فقیه در سپاه

خورنا: ۲۴ آنلاین نوشت: سایت روزنامه دولتی ایران به مصاحبه حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه با روزنامه اعتماد واکنش نشان داد و تلویحا به خبرگزاری فارس هم حمله کرد.

این سایت نوشته است: در شرایطی که نماینده محترم ولی فقیه در یک نهاد نظامی – امنیتی اینچنین با مصاحبه علیه رئیس جمهور در عرصه جنگ نرم به عرض اندام می پردازد، آیا می توان از خبرگزاری وابسته به آن نهاد نظامی – امنیتی انتظار داشت که در انجام ماموریت های خود در راستای مقابله با تهدیدات نرم دشمن، هر روز دهها خبر در جهت تخریب دولت و شخص رئیس جمهور تولید نکند؟

سایت روزنامه دولت سپس نوشته است: برای انجام این مصاحبه از منظر نگاه حرفه ای حتما باید بیست های زیادی برای خبرنگار روزنامه اعتماد در نظر گرفت. با این وجود نباید به آسانی از کنار درس بزرگی که این خبرنگار به مدعیان بزرگ اخلاقمداری و اصولگرایی داد، عبور کرد. به خصوص آنجایی که خبرنگار اعتماد به نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: « البته اصلاح‌طلبان در عین اینکه منتقد سیاست‌ها و روش‌های دولت‌های نهم و دهم بودند هیچ گاه دولت را به جن‌گیر و رمال یا فراماسونر و بهایی متهم نکردند … هیچ گاه مانند آیت‌الله مصباح دولت را به بزرگ‌ترین خطر از صدر اسلام تاکنون، نفوذ فراماسونری در آن و بدتر از بهاییت و… متهم نکردند.»

گفتنی است سایت مزبور همچنین تاکیدکرده است که روزنامه اصلاح طلب اعتماد از سوی بسیاری از اصولگرایان، روزنامه زنجیره ای وابسته به بیگانه قلمداد می شود.