راه‌اندازی دبیرخانه مناطق ویژه در مجتمع بندری امام

خونا : به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، علیرضا خجسته اظهار داشت: در پی اجرایی شدن قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی در مجتمع بندری امام خمینی(ره)، از ابتدای شهریور ماه سال جاری اقدامات واحد دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به‌منظور پیاده‌سازی این رژیم حقوقی تشریح شد.
وی با بیان راه‌اندازی دبیرخانه منطقه ویژه اقتصادی در مجتمع بندری امام خمینی‌(ره) خاطرنشان کرد: دو هزار و ۳۰۰ نفر/ساعت دوره‌های توجیهی آشنایی با قوانین و مقررات مناطق ویژه و ۴۰۰ نفر/ساعت دوره آشنایی شرکت‌های کارگزار ترابری دریایی و بندری با فرآیند‌های منطقه ویژه اقتصادی با همکاری واحد طرح و توسعه برگزار شد.
معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان افزود: در همین راستا واحد دریایی و بندری ضمن جمع‌آوری و تمرکز تمام اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های فعال در منطقه و تجهیزات دریایی و بندری نسبت به ایجاد بانک‌های اطلاعاتی با این موضوعات و ارائه آن در سایت داخلی این اداره کل به‌منظور بهره‌برداری متقاضیان اقدام کرد.
وی ضمن تأکید بر اجرای  دقیق و کامل این قوانین و الزام تمام شرکت‌های فعال در این مجتمع بندری برای اجرای آن تصریح کرد: به این منظور کمیته نظارتی تشکیل شده و بر روند حسن اجرای قوانین و مقررات از جمله صدور قبض‌های انبار و گواهی‌های مبدأ در ترمینال‌های تخلیه و بارگیری کالا کنترل و نظارت خواهد کرد‌.