دلار به مرز ۴ هزار تومان رسید، سکه از یک و نیم میلیون گذشت

خورنا: دلار با افزایش قیمت ۳۰۰ تومان نسبت به روز گذشته از ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تا ۴ هزار تومان رسید و سکه نیز با افزایش ۱۰۰هزار تومانی قیمت در یک روز از یک میلیون و ۴۰۰ تا ۴۴۰ هزار تومان به یک میلیون ۵۰۰ تا ۵۴۰ هزار تومان رسیده است.