رشد اقتصادی ایران منفی ۹ دهم درصد

خورنا: صندوق بین المللی پول در جدید ترین گزارش شش ماهه خود از اوضاع اقتصادی جهان ، اقتصاد ایران را نیز مورد ارزیابی قرار داده است.

در این گزارش با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران می نویسد برای نخستین بار در قریب به دو دهه گذشته اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ رشد منفی داشت؛ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی ۹ دهم درصد است. این رقم ، طی دو دهه اخیر بی سابقه است.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ به رشد مثبت خواهد رسید ولی این رشد ، تنها هشت دهم درصد خواهد بود.
متوسط نرخ رشد اقتصادی در میان صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا ، ۶.۶ درصد است.

به گزارش عصر ایران،همچنین در گزارش صندوق تورم ایران در سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۵ درصد ذکر شده و این در حالی است که تورم کشورهای نفت خیز منطقه در همین سال ۱۱ درصد گزارش شده است.

در گزارش صندوق در برآورد کلی از اقتصاد ایران آمده است که اقتصاد ایران علیرغم تحریم ها دچار فروپاشی نخواهد شد و از سال ۲۰۱۳ رشد اقتصادی ایران مثبت می شود و تورم هم به ۲۱ درصد کاهش می یابد.

گفتنی است گزارش صندوق بین المللی پول که روز گذشته منتشر شد پیش از قضایای اخیر بازار ارز در ایران تنظیم شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *