دادگاه نظام صنفی کشاورزی ماهشهر راه اندازی شد

خورنا: دادگاه رسیدگی به تخلفات صنفی کشاورزی در ماهشهر راه اندازی شد.

به گزارش خورنا طی مراسمی با حضور امام جمعه، فرماندار، نماینده مردم ماهشهر در مجلس، رییس دادگستری، دادستان، مدیر جهاد کشاورزی، بخشدار و جمعی از مسئولین محلی ماهشهر دادگاه های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات کشاورزی نظام صنفی ماهشهر افتتاح شد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی ماهشهر مهمترین اهداف دادگاه نظام صنفی کشاورزی را ایجاد امنیت پایدار در بخش کشاورزی، جلوگیری از اطاله دادرسی در دادگاه ها و همچنین عدم مراجعه کشاورزان به مراکز قضایی برشمرد و گفت: از این پس دادگاه نظام صنفی کشاورزی با متخلفین و تضییع کنندگان حقوق کشاورزان برخورد قاطع می کند.

سید حسین آلبوشوکه با بیان به اینکه از این پس کشاورزان می توانند برای حل و فصل قانونی تخلفات خود به نظام صنفی کشاورزی ماهشهر مراجعه کنند ابراز امیدواری کرد: اکثر پرونده های ارجاعی به دادگاه نظام صنفی منجر به صلح و سازش شود.