یارانه شهریور فردا قابل برداشت است

خورنا: یارانه نقدی شهریور ماه(مرحله نوزدهم) از صبح دوشنبه قابل برداشت است.

یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مرحله اول قانون هدفمندسای یارانه‌‌ها امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش ایسنا،بر این اساس ۷۴.۵ میلیون ایرانی یارانه نقدی مرحله اول را دریافت می‌کنند.