عکس: اولین نماز جمعه سردشت

خورنا: اولین نماز جمعه شهر سردشت زیدون با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم قائمی  برگزار شد.