برق منازل شرکتی کوی قدس آبادان شهری می‌شود

خورنا: مدیر برق ناحیه جنوب خوزستان با اشاره به پیگیری قطعی برق مناطق شرکتی کوی قدس گفت: برق تعدادی از منازل شرکتی کوی قدس این منطقه تا دو هفته آینده شهری می‌شود.

عبدالرحیم جهان‌بین امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در آبادان در خصوص قطعی برق مناطق کوی قدس آبادان اظهار کرد: این مناطق در محدوده منازل شرکت نفت بوده که شبکه برق آن توسط پالایشگاه نفت آبادان تغذیه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همه تلاش ما در راستای رفع مشکلات موجود شهروندان است، افزود: ساکنان کوی قدس آبادان جزو مشترکین این مدیریت نبوده و برق شهری هیچ تعهدی در قبال تأمین برق این مناطق ندارد.

مدیر برق ناحیه جنوب خوزستان تصریح کرد: در همین راستا روز گذشته طبق تماس مسئولان پالایشگاه آبادان مبنی بر وجود مشکل در تغذیه برق مناطقی از کوی قدس و تقاضای مصاعدت در خصوص رفع مشکل مربوطه با اتفاق مسئولان پالایشگاه از محل بازدید شد.

وی اضافه کرد: در این بازدید مقرر شد که به‌منظور رفع مشکل ساکنان برای تعدادی از منازل محل، شبکه احداث و برق آنها از منازل شرکتی جدا شود.

مدیر برق ناحیه جنوب خوزستان خاطرنشان کرد: این امر تا دو هفته آینده محقق می‌شود و تعدادی از شهروندان ساکن کوی قدس می‌توانند تابستان خود را بدون قطعی برق سپری کنند.

وی در پایان گفت: رفع مشکلات موجود در شهرستان نیازمند تعامل و همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی شهرستان است.