اتفاقی ناخوشایند در یک خبرگزاری خوزستانی

خورنا: اخبار رسیده به پایگاه خبری شوشان حاکی از قطعی یک هفته ای تلفن های یکی از خبرگزاری های معتبر و فعال استان است.

از آنجایی که سیستم های ارتباطی مانند تلفن یکی از لوازمات اصلی یک رسانه بشمار می آید به نظر می رسد قطع تلفن یک هفته ای در این خبرگزاری اتفاق طبیعی و خوبی نباشد.

به هر حال باید دید مشکل قطعی تلفن در این خبرگزاری مربوط به نقص فنی است یا بحران اقتصادی؟!

ضمن اینکه برخی از خبرنگاران این خبرگزاری در گفتگو با شوشان از کاهش حقوق خود خبر داده اند و این را هم گفتند که به برخی خبرنگاران هم حقوق نداده اند!

شایسته نیست این معضل نه چندان برزگ موجب کاهش اخبار تولیدی و گزارشات مفید این خبرگزاری در روزهای اخیر شود.

آنچه مهم است لزوم حمایت بیشتر مسئولان در جهت حل مشکلات و چالش های خبرگزاری ها، روزنامه ها و خبرنگاران است.

روز خبرنگار در پیش است و امیدواریم امسال نیز مسئولان به دادن وعده های رنگارنگ اکتفا نکرده و در جهت حل مشکلات و دغدغه های این قشر زحمتکش و تاثیرگذار قدم های عملی بردارند.

پایگاه خبری خورنا، امیدوار است که مشکلات موجود در این خبرگزاری با تدبیر و تلاش مدیریت آن و حمایت مسئولان ذیربط به زودی مرتفع شود تا همچون گذشته این خبرگزاری بتواند به نقش اطلاع رسانی و انعکاس رویدادها و وقایع استان ادامه دهد.