فرماندار بندرماهشهر از لزوم تشکیل کارگروه ترویج فرهنگ مطالعه مفید در شهرستان خبر داد

آمنه محتشمی- خورنا -صبح امروز اولین جلسه انجمن و کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید در شهرستان ماهشهر با حضور مسولین مربوطه،فرماندار شهرستان ماهشهر و معاون فرماندار با هدف ترویج فرهنگ مطالعه مفید در شهرستان و فرهنگ سازی در این خصوص برگزار گردید.
منور قمر فرماندار شهرستان بندر ماهشهر پس از خیر مقدم به حضار و بیان سخنانی پیرامون اهمیت مطالعه و تآثیر آن بر زندگی مردم خاطرنشان کرد:به سبب اهمیت موضوع و وجود ضعف ماهشهر در این مورد بایستی کارگروهی با هدف اجرا نه صرفا نمادین جهت ترویج فرهنگ مطالعه در سطح شهرستان تشکیل گردد و در این زمنه فعالیت جدی نمایند.
وی همچنین افزود:برای آغاز این فرهنگ سازی از تمامی کارکنان ادارات و ارگان های دولتی دعوت میشود ب عضویت در کتابخانه های عمومی به عنوان شروع کننده گامی تآثیر کذار در جهت این امر مهم بردارند.
کمایی سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان ماهشهر پس از تشکر و قدردانی از فرماندار شهرستان و معاون فرماندار جهت برگزاری اولین جلسه انجمن و کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید شهرستان به بیان آمار و ارقامی از جایگاه شهرستان در بین شهرستان های استان پرداخت.
وی آمار و ارقام مربوط به جایگاه شهرستان ماهشهر را اینگونه تشریح کرد:
طبق ارزیابی های انجام شده با توجه به ۳ شاخص ارزیابی سرانه زیربنا،سرانه کتاب و سرانه عضو،شهرستان بندر ماهشهر دارای سرانه زیر بنای فعلی ۵۳/۲(پیش بینی سال ۹۴-۴)،سرانه کتاب در شرلیط موجود ۳۲،(پیش بینی سال ۹۴-۱۷۴)سرانه عضو فعلی ۳۲/۲(پیش بینی سال ۹۴-۱۵)می باشد.
کمایی در ادامه بیان کرد:با توجه به آمار و ارقام موجود شهرستان بندر ماهشهر متآسفانه با و جود پتانسیل ها و ظرفیت های موجود از جایگاه مناسبی در سطح استان برخوردار نیست لذا حل این مشکل توجه وکمک مسولین و همچنین اهتمام سایر ادارات را می طلبد.
کمایی سرپرست نهاد کتابخانه های شهرستان بندر ماهشهر در پایان ضمن ارائه راه کارها و پیشنهاداتی جهت تقویت هر سه شاخص در شهرستان و همچنین جهت تآمین بودجه لازم و بهبود وضعیت فعلی خواستار همکاری سایر دستگاه ها ،مسولین و همچنین مدیران منطقه ویژه اقتصادی شد.