آب ۳۴۳ روستای خوزستان به وسیله تانکر تأمین می‌شود

خورنا – معاون بهره‌برداری آبفار خوزستان با بیان اینکه تانکرها آب آشامیدنی ۳۴۳ روستای خوزستان را تأمین می‌کنند، گفت: تعداد ۱۱ هزار و ۱۶۷ خانوار در این روستاها ساکن هستند.

عبدالحمید گرامی‌پور، اظهار داشت: ۴ هزار و ۱۵ روستا در خوزستان وجود دارد که همگی تحت پوشش خدمات آبرسانی اداره کل آب و فاضلاب روستایی هستند.

وی با بیان اینکه روستاهای با تعداد بالای ۲۰ خانوار در اولویت برای تکمیل خطوط انتقال آب هستند، گفت: ۲ هزار و ۱۶ نفر از روستاهای خوزستان زیر ۲۰ خانوار هستند که خدمات آبرسانی به آنها در حال حاضر به وسیله تانکر انجام می‌شود.

معاون بهره برداری اداره کل آب و فاضلاب روستایی خوزستان در پاسخ به این پرسش که برای آبرسانی به روستاهایی که از لوله کشی آب بی بهره هستند، از چند تانکر استفاده می‌شود، عنوان کرد: ۸۶ تانکر کار آبرسانی را به روستاهای مختلف خوزستان انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه تانکرها آب آشامیدنی ۳۴۳ روستای خوزستان را تأمین می‌کنند، افزود: تعداد ۱۱ هزار و ۱۶۷ خانوار در این روستاها ساکن هستند.

گرامی‌پور درباره میانگین استفاده از آب در روستاهای خوزستان به ازای هر نفر چند لیتر است، بیان کرد: در حال حاضر میانگین ما مصرف روزانه ۲۰۰ لیتر به ازای هر نفر است که ۵۰ لیتر از میزان استاندارد بیشتر محسوب می‌شود.