معاون فرماندار اندیمشک:

مجموعه فرهنگی اندیمشک ساخته می شود

خورنا – معاون فرماندار اندیمشک گفت: با هدف توسعه خدمات شهری و توجه به نیازهای شهروندان مجموعه فرهنگی اندیمشک ساخته می شود.

به گزارش خورنا جلسه هماهنگی انجمن کتابخانه های عمومی و نهضت مطالعه مفید شامگاه گذشته با حضور جمعی از مسئولان محلی در محل فرمانداری اندیمشک برگزار شد .

امیر حمزه بزرگی در این نشست، اظهار داشت: کتاب مروج آگاهی و توسعه دهنده آگاهی عمومی در جامعه متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی است.

وی گفت: توسعه فرهنگ کتاب خوانی به عنوان یک اصل و نیاز عمومی در رشد علمی و فرهنگی اقشار مختلف اجتماعی دارای اثرات مهم و تاثیرات گسترده است.

معاون فرماندار اندیمشک عنوان کرد: امسال برنامه های خوب و موثری در بخش فرهنگی شهرستان متناسب با نیاز بخش های مختلف عمومی و شهری طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: در صورت توجه مناسب به نیازمندی های کتاب خانه های عمومی شهرستان می توان در زمینه علاقه مند سازی اقشار مهم اجتماعی به فرهنگ کتاب خوانی قدم های مناسبی برداشت.

بزرگی بیان کرد: با هدف توسعه خدمات شهری و توجه به نیازهای شهروندان مجموعه فرهنگی اندیمشک در شهرستان ساخته می شود.

وی گفت: با پیگیری های انجام شده این طرح با مشارکت خیرین و متناسب با نیازهای شهری و فرهنگی با پیش بینی فضاهای مختلف مرتبط با این مقوله طراحی و احداث می شود.

به گزارش خورنا، جلسه هماهنگی انجمن کتابخانه های عمومی و نهضت مطالعه مفید اندیمشک، مسایل و مشکلات کتابخانه های شهرستان مورد بحث وبرسی قرار گرفت.