واحد سرمایه گذاری شهرداری اندیمشک:

سه دستگاه پل عابر پیاده در اندیمشک احداث می شود

خورنا – مسئول واحد سرمایه گذاری شهرداری اندیمشک گفت: به زودی سه دستگاه پل عابر پیاده در اندیمشک احداث می شود .

منصور موگویی اظهار داشت: انجام این مهم در جلسه اخیر شهردار اندیمشک و نمایندگان شورای اسلامی شهر با سرمایه گذار مقرر گردید.

وی با بیان اینکه از سه دستگاه پل، یک دستگاه بصورت مکانیزه پیشبینی شده تصریح کرد که جانمایی پل ها به شکلی صورت گرفته که در تسهیل تردد شهروندان در برخی نقاط پرخطر موثر باشد.

واحد سرمایه گذاری شهرداری اندیمشک از چندی پیش با تصمیم محمدرضا پاپی، شهردار این شهر تاسیس گردید که تاثیر ملموسی در جذب مشارکت بخش خصوصی در پی داشته است.