تصاویر/ نمایی زیبا از ورودی شهرستان هفتکل در دل تابستان

خورنا – به همت شورای شهر متهعد، کاربلد و بی حاشیه و سلیقه های زیبای مهندس رضایی، ورودی شهرستان هفتکل نمایی جالب و دلچسب گرفت.

به گزارش خورنا به نقل از خبرگزاری ندای هفتکل، این تصاویر از ورودی شهرستان هفتکل از سمت اهواز (پارک دولت) گرفته شده است. فعالیت های بیشتر نیز در این مکان ادامه دارد.

عکس از: علی عوض نژاد

 

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل