در همایش اصلاح طلبان خوزستان؛

کیانوش راد از ضرورت اتخاذ «سیاست جبهه ای» در احزاب اصلاح طلب گفت

خورنا – ما باید در کنار هم کار کنیم و برغم اختلافات موجود ، حداقل تا رفع موانع موجود ، و با نگاه به اهداف اصلاح طلبی و با تحلیلی تاریخی نسبت به تحولات جامعه ایران و با اتخاذ سیاست های جبهه ای بجای سیاست های واگرایانه ، ایران را یک گام به تحقق مردم سالاری واقعی نزدیک تر سازیم.

بیش از پانصدنفر از اصلاح طلبان استان خوزستان گرد هم آمدند تا شورای راهبردی استان خوزستان را از میان خویش انتخاب کنند.
دکتر محمد کیانوش راد ، به عنوان نماینده شورای مشورتی سید محمد خاتمی برای راه اندازی شورای راهبردی استان خوزستان ، بعنوان  اولین سخنران در جایگاه حضور یافت و با تحلیلی کوتاه ،از  راه و منش اصلاح طلبان و مرجّحات اصلاح طلبی سخن گفت.
وی با اشاره به ضرورت حاکمیت عقلانیت در رفتارهای سیاسی گفت : ما باید از شکست ها و پیروزی های گذشته پند بگیریم. افراطی گری ، تند روی و کند روی ، همیشه مشکل زاست و تنها با نگاه دقیق و واقع بینانه به تحولات جامعه ایران می توان راه درست را طی کرد .
وی در این زمینه و در ادامه گفت  : باید ببینیم اگر در بیست سال آینده بخواهیم امروزمان را ببینیم ، چه مواضع و چه راهی را انتخاب می کنیم. هم از گذشته باید عبرت گرفت و هم با آینده نگری باید از اقداماتِ اشتباه در امروز  اجتناب کنیم.
متاسفانه در بسیاری از مواقع تحلیل ها بصورت مقطعی و صرفا با برشی از تحولات جامعه ایران و تنها با دیدن امروز ( زمان حال ) صورت می گیرد. نگاه مقطعی به حوادث ما را از برخورد واقع بینانه و آینده نگر دور می کند. امروز می گوییم اگر در مشروطه فلان کار انجام نمی شد و یا فلان کار انجام می شد ، مشروطه شکست نمی خورد و یا می گوییم اگر فلان و بهمان کار را گذشته گان می کردند ، نهضت ملی شدن نفت با کودتا به شکست منجر نمی شد. در مورد دوره اصلاحات هم نیز چنین می گوییم.
نگاه حزبی واختلافات و منازعات درون جناحی همواره  باعث شکست جنبش اجتماعی ایرانیان بوده است. اختلافات درون جناحی تا جایی مفید است که به غفلت از مشکلات ومسایل اصلی ختم نگرد.
 در حال حاضر شکاف اصلی در جامعه ایران ، شکاف دموکراسی خواهی و اقتدارگرایی است. و همه دموکراسی خواهان باید در یک جبهه باشند.
” سیاست جبهه ای ” بجای ” سیاست حزبی ” می تواند جامعه ایران را یک گام بسوی دموکراسی با مردم سالاری پیش ببرد.البته سیاست جبهه ای به معنی تعطیل کار حزبی نیست.
اگر احزاب نتوانند علیرغم وجود تفاوت ها ، در کنار هم و در جبهه واحدی قرارگیرند ، بی شک پیروزی سخت خواهد بود. و اقتدارگرایان بدلایل نظری و اندیشگی شان و هم بدلیل روش های اقتدارگرایانه جامعه و حکومت را در قیضه خود خواهند گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس ششم در باره برخی از آفت های حرکت های حزبی گفت : همه اصلاح طلبان باید در کنار یکدیگر باشیم و از افت های حزبی و گروهی باید خود را دور کنیم.  ازجمله این افت ها ، تبعیت کورکورانه و بی منطق و بدور از تعقلِ اعضاء یک حزب یا جریان از رهبر یا رهبران خویش است.
 تعبد از تشکیلات هیچگاه نباید جای  تعقل در تشکیلات و حزب  را پر کند. تعقل ، هم اندیشی ، حاکمیت خرد جمعی و منافع جمعی در حزب وجناح و پذیرش روش های دموکراتیک در حاکمیت رای اکثریت و اجازه نقد ، مخالفت ، و اعتراض ، تضمینی برای تصحیح رویکردها و سیاست ها است.
وی در ادامه گفت :آفت دیگر ،  انحصار در فهم واقعیت ها را بخود و حزب خود اختصاص دادن است. و پس از ان انحصار در راهبری  تصمیمات و اجراییات ، و نادیدن دیگران و کم بهاء دادن به دیگران است. نتیجه و محصول این نگرش انحصارطلبانه در فهم حقیقت ، باعث علوطلبی و تحقیر دیگران خواهد شد.
کیانوش راد گفت : البته. منافع کار جمعی و تشکیلاتی و راه اندازی حزب بدلایل نکات مثبت فراوان آن – حتا – اصول گرایان را به تشکیل حزب ترغیب کرده است. و دیگر حزب را مساوی وابستگی یا تفرقه اندازی نمی دانند . ما به عنوان اصلاح طلب از هر حرکت دونفره نیز باید حمایت کنیم ، زیرا حرکت جمعی بهتر از حرکت فردی است .
اصلاح طلبان علیرغم فعالیت های متنوع و متفاوت تشکیلاتی ، باید با دور کردن این آفات از خود و حزب خویش ، امکان کار مشترک جبهه ای را فراهم کنند.  فقدان ” سیاست جبهه ای ” کار کردن ، باز هم شکست را براط اصلاح طلبان بوجود خواهد آورد. وی در ادامه به بیان ترجیحات و مرجحات اصلاخ طلبان در بینش ، روش و منش پرداخت و در ادامه گفت : اصلاح طلبان و اصلاح طلبی روش و منش خاصی است.  از جمله می توان گفت:
١- اصلاح طلب ، خرد جمعی را بر خرد فردی ارجح می داند.
٢- حاکمیت خرد جمعی را با روش شفاف و دموکراتیک بر کرسی می نشاند و به منتقدان ، مخالفان و معترضان اجازه اصلاح تصمیمات را می دهند
٣- اصلاح طلب منافع جمعی را بر منافع فردی و شخصی ترجیح می دهد.
۴- اصلاح طلب به مسایل جامعه و به روش های حل انها ، چند ساحتی می نگرد . فرهنگ ، اقتصاد ، اجتماع ، در کنار سیاست دیده می شود.  نگاه تک ساحتی به سیاست برای حل مسائل جامعه  ایران ،  فریبنده و گمراه کننده است .
۵- اصلاح طلب تنها به قدرت و ورود در دولت و حاکمیت نمی اندیشد. نگاه ” جامعه محور ” بر نگاه ” دولت محور ” ارجحیت دارد.
۶- اصلاح طلبی  بعنوان یک برچسب سیاسی متعارف  ، انسان گرا ، اسلام گرا ، ملی گرا است. اصلاح طلب قوم گرا نیست ، اما به مسایل قومی توجه و تاکید دارد و از حقوق و مطالبات قانونی اقوام حمایت می کند.
٧- اصلاح طلب اهداف و آرمان های خود را بر افراد و شخصیت ها ترجیح می دهد. فرد محوری و تبعیت کورکورانه از افراد در جریان اصلاح طلبی جایی ندارد.
٨- اصلاح طلب برای ایجاد هرگونه تغییر در جامعه ، اصلاح را از خود و گروه و حزب و جناح خویش  آغاز می کند.
وی در پایان با اظهار امیدواری به تحقق بیشتر اهداف اصلاح طلبی گفت : ما باید در کنار هم کار کنیم و برغم اختلافات موجود ، حداقل تا رفع موانع موجود ، و با نگاه به اهداف اصلاح طلبی و با  تحلیلی تاریخی نسبت به تحولات جامعه ایران و با اتخاذ  سیاست های جبهه ای بجای سیاست های واگرایانه ، ایران را یک گام به تحقق مردم سالاری واقعی نزدیک تر سازیم.
لازم به دکر است در این همایش بیش از پانصد تن از اصلاح طلبان استان ( شهرستان ها و مرکز استان ) حضور داشتند و وزیر کشور دوره اصلات ، حجت الاسلام موسوی لاری سخنرانی نمودند و در پایان با رای گیری شرکت کنندگان بیست نفر بعنوان اعضای “ستاد راهبردی استان خوزستان ” انتخاب گردیدند .