فضای مجازی، از انتقاد غیر سازنده تا نق زدنهای کلافه کننده

با توجه به رشد روز افزون فضای مجازی همانند واتس اپ ،تانگو،وایبر.....در جامعه و استقبال زیادی که مردم از ان می کنند متاسفانه به علت عدم اموزش فرهنگ صحیح استفاده از ان ،بعضا این قابلیت و ظرفیت تبدیل به فضایی شده که باعث اسیبهای جدی به فرد ، خانواده و حوزه های فرهنگی و اجتماعی گردیده است.

خورنا – با توجه به رشد روز افزون فضای مجازی همانند واتس اپ ،تانگو،وایبر…..در جامعه و استقبال زیادی که مردم از ان می کنند متاسفانه به علت عدم اموزش فرهنگ صحیح استفاده از ان ،بعضا این قابلیت و ظرفیت تبدیل به فضایی شده که باعث اسیبهای جدی به فرد ، خانواده و حوزه های فرهنگی و اجتماعی گردیده است.
بدلیل اینکه مردم خصوصا جوانان فضا و موقعیت مناسب و ازادانه جهت ابراز درددل ،دیدگاهها و انتقادات خویش در سطوح مختلف نداشته اند این فضا را مهیا دانسته و حرفهای ناگفته و بعضا طغیان امیزی بیان می کنند. همچنین متاسفانه اکثر افراد استفاده کننده از شبکه های اجتماعی روشهای مناسب انتقاد و ارتباط سازنده با افراد،گروهها،سازمانها ،…. را بنا به دلایل فرهنگی و اموزشی نمی دانند.لذا بنا به دلایل فوق الذکر شبکه های اجتماعی بعضا به محیطی لجام گسیخته ،خسته کننده و فرصت سوز از انتقادات منفی،غیرسازنده و مخرب و مملو از نق زدنها و غرغرکردنها از محیط پیرامونی شده است.
نق زدن و غرغر افراد دارای دو بعد است؛یک بعد ان بهانه جویی و ایرادگیری همه جانبه و ابراز دیدگاههایی منفی ،سیاه ،احساسی،تکراری و ناپخته و بدون در نظرگرفتن شرایط است که ناشی از وضعیتی است که فرد درگیر ان شده است.این وضعیت ناشی از درماندگی ،خشم،بدبینی ،تحقیر و ناامیدی است که برای فرد در خانواده و اجتماع حادث شده است و فرد می خواهد با این روش خود را از این فشارها تخلیه کند.بعد دیگر ان عدم اراده و توانایی و عدم اعتماد به نفس افراد برای رویارویی عملی و همراه با احساس مسولیت در قبال مشکلات است.این افراد نمیخواهند مصمم باشند و برای برون رفت از موقعیتی که در ان قرار دارند و باعث دغدغه انهاست راه حل منطقی و کاربردی ارایه دهند و لذا ساده ترین راه ممکن همان راه نق زدنها و ایرادگیریهاست که پیش می گیرند.این نوع گفتار هم باعث اسیب روحی و خستگی خود فرد می شود و هم باعث کلافگی و ناراحتی جمع اطراف خواهد شد.
انتقاد منفی،غیرسازنده و مخرب؛حال که فضای مجازی ازاد و رها و مناسب جهت انتقاد از جامعه ، افراد ، گروهها ، ادارات و سازمانها و… دیده می شود، بعضا افرادی بدون اشنا بودن با ساز و کار و شیوه مناسب انتقاد، و به اسم منتقد اگاهانه و یا نااگاهانه اقدام به تخریب ،توهین،سیاه نمایی …..کرده و حتی بعضا با ارایه این گونه دیدگاهها و کپی کردن گسترده ان در فضای مجازی خویش را فعال اجتماعی و شهروند دلسوز معرفی می کنند. این در حالی است که انتقادی سازنده و مثبت بوده که اولا منتقد دارای نیت و هدف تغییر و بهبود داشته باشد و با لحن محترمانه و با دارا بودن اطلاعات مرتبط و به روز و در نظرگرفتن شرایط زمانی و مکانی ابتدا نقاط قوت و مثبت را مطرح کرده و در ادامه با عنوان کردن ضعفها و نکات منفی راهکارهای عملی و سازنده جهت برون رفت از وضعیت بوجود امده را ترسیم و تبیین نماید.
حال با این تعاریف و توضیحات باید بررسی کرد که چقدر از ظرفیتهای مفید فضای مجازی که به سادگی در دسترس همگی ما است به شکل بهینه و موثر جهت ارتقاء و پیشرفت جامعه بهره مند می شود. لذا این نیاز احساس می شود که به شکل کاملتری درباره شیوه و سازوکار انتقاد سازنده و برون رفت از فرهنگ و رفتار نق زن و غرغرو بعضا ما ایرانیها ارایه راه و طریق شود.
پویان تابناک

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *