استاندار خوزستان: از ظرفیت رسانه ها برای اطلاع رسانی از خدمات دولت استفاده کنید

خورنا: استاندارخوزستان خدمات دولت احمدی نژاد درخوزستان راشاخص قلمداد کرد و گفت : مدیران دستگاهها و روابط عمومی ها درهفته دولت ازظرفیت رسانه ها برای اطلاع رسانی از این خدمات بهره ببرند.

سید جعفرحجازی دوشنبه درجمع مدیران کل و مسوولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی افزود: دردولت نهم و دهم بلحاظ حجم کارهای عمرانی انجام شده درخوزستان ، چهره این استان تغییرقابل توجهی پیدا کرده است . خوزستان درمسیر بازسازی و نوسازی قرارگرفته و این امر برای مردم ملموس است . البته تغییرات مطلوب است اما ایده آل نیست و راه طولانی درپیش داریم .

استاندار خوزستان خطاب به مدیران گفت : باتوجه به سال پایانی دولت احمدی نژاد ،زحمات و تلاش شماها درمجموعه خانواده دولت ، برای آگاهی بخشی مردم ازحجم این خدمات ، ازاهمیت ویژه ای برخور داراست .

حجازی افزود: ازعمق کارهای انجام شده به خوبی اطلاع رسانی نشده است .برخی از دستگاههای اجرایی خوب کارکرده اند اما نتوانسته اند بخوبی ازخدمات و تلاش های صورت گرفته اطلاع رسانی کنند. مظلوم واقع شده اند.

استاندارخوزستان گفت : اینکه بگوییم مردم خود خدمات صورت گرفته را به چشم می بییند تصورنادرستی است . باید شرایطی را فراهم کرد تا تمام مردم استان اعم از شهری و روستایی ازخدمات دولت مطلع باشند. جامعه هدف شما کل استان باشد.

حجازی ادامه داد: دراین اطلاع رسانی باید توفیق ها و همچنین عدم توفیق ها را به مردم گفت. درهرصورت عملکرد دستگاه مربوطه را هنرمندانه درهفته دولت ارایه دهید که مردم پسند باشد . اثربخشی کارتان را به مردم بگویید.

استاندارخوزستان درعین حال دستگاههای اجرایی را به صرفه جویی درهزینه های تبلیغات دعوت کرد و گفت : درهزینه ها صرفه جویی کنید تا احساس نشود که ریخت و پاش شده است .

حجازی افزود: ما می خواهیم ازخدمات نظام اطلاع رسانی کنیم . مردم بدانند که درراس نظام حکیمی فرزانه قرار دارد که مدبرانه نظام را هدایت می کند . دولت درامتداد نظام است و یک عضو نظام اسلامی است که درخدمات رسانی به مردم تلاش می کند. درزمینه خدمات گیری بیشترین نگاه مردم به دولت است .اینکه بازارخوب بشود ، بیکاری مرتفع گردد ازدولت انتظاردارند.

دراین نشست مشاور استاندر و مدیرروابط عمومی استانداری خوزستان ، مدیرکل صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نیز رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان خوزستان گزارشی از ظرفیت های رسانه ای دستگاه مربوطه خود را برای اطلاع رسانی ازخدمات دولت دراستان خوزستان ارایه دادند.

بیژن ربیعی رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت : ازابتدای هفته جاری ، ستاد خبری ایرنا – مرکزخوزستان ویژه هفته دولت راه اندازی شده است . این ستاد آماده دریافت آخرین گزارش ها از فعالیت های اجرایی دستگاهها به ویژه دردولت نهم و دهم برای اطلاع به مردم است . انعکاس برخی از فعالیت های عمرانی دستگاهها نیز می تواند بصورت مصاحبه خبری باشد که میزگرد خبری این ستاد درایرنا منتظرحضورگرم مدیران کل ، معاوین وحتی کارشناسان دستگاههای اجرایی است .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *