رئیس قوه قضائیه: شنیدم که در مجلسی یک روحانی از لغو برخی کنسرت‌ها انتقاد کرده است!

خورنا – آملی لاریجانی در رابطه با تظاهر به حرام و لاقیدی در جامعه گفت: برخی از مقابله با تظاهر به لاقیدی و ارتکاب به محرمات ناراحت می‌شوند در صورتی که نص صریح قانون عنوان می‌کند که تظاهر ارتکاب حرام جرم است و متاسفانه برخی از سویی از قوه قضائیه انتقاد می‌کنند که چرا قوه با این اقدامات مقابله می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: گاهی گزارشاتی از برخی پارک‌ها و خیابان‌ها به من می‌دهند که بسیار برای من ناراحت‌کننده است و به همگان می‌گویم در راه اقامه شریعت اسلامی و احکام الهی از هیچ چیز نهراسید. ضمن اینکه باید بر تعادل و کار فرهنگی برای پیشگیری از اینگونه اقدامات تاکید کرد باید با تظاهر به هرگونه کار حرام مقابله جدی در حد توان انجام داد.

آملی لاریجانی در رابطه با موضوع لغو کنسرت‌ها گفت: من شنیدم که در مجلسی یک روحانی از لغو برخی کنسرت‌ها انتقاد کرده است در حالی که لغو کنسرت‌ها موضوعی چند بعدی است و چنانچه اقدامی حرام در آن شکل بگیرد باید از آن پیشگیری کرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: در ذهن برخی مقامات اجرایی فکر نادرستی شکل گرفته است که چنانچه ما مجوزی صادر کردیم این مجوز نباید لغو شود. در حالی که هر کس برای خود وظیفه‌ای دارد و دستگاه قضا در بحث امنیتی و تظاهر به حرام باید به وظایف خود عمل کند.

آملی لاریجانی افزود: چنانچه یک مقام اجرایی برای مثال وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرتی را بدهد و نیروی انتظامی احتمال انفجار بمبی در آنجا را اعلام کند آیا قوه قضائیه نمی‌تواند آن کنسرت را لغو کند یا اگر زمینه رقص مشترک جوان‌ها بر کنسرتی وجود داشته باشد آیا این موضوع حرام نیست.

آملی لاریجانی تاکید کرد: در برخی شهرها فضا طوری است که احتمال برخی اتفاقات وجود دارد که باید از آن پیشگیری شود و گاهی لغو این کنسرت‌ها با توصیه شورای تأمین استان بوده است.

وی اهتمام قوه قضائیه به مسائل قرآنی و فرهنگی را از دیگر نکات مهم در قوه قضائیه برشمرد و گفت: قوه برای ارتقاء سلامت نیازمند اینگونه مباحث است و همه ما به شکل شخصی و فرهنگی نیازمند تذکرات اسلامی برای حرکت در سلوک اسلامی هستیم که راهکار آن نیز انس با قرآن است و معاونت فرهنگی نیز برای تمرکز بر این مسائل در قوه قضائیه ایجاد شده است.