برنامه ریزی ویژه فعالیت ناوگان اتوبوس رانی بندرماهشهر در ماه مبارک رمضان

خورنا – برنامه ریزی جهت ساعات فعالیت ناوگان اتوبوس رانی در ماه مبارک رمضان صورت گرفت.

به گزارش خورنا، مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی مشترک شهرهای بندرماهشهر _ بندرامام وحومه اضهارداشت : مقرر شد با توجه به مصوبه دولت مبنی بر عدم تغییر ساعات کاری در ماه مبارک رمضان ، ساعت حرکت اتوبوسها طبق روزهای عادی از ساعت ۶/۳۰ صبح تا ۹  شب انجام پذیرد. ضمن اینکه آخرین حرکت سرویسها از پایانه های  ۲۲ بهمن وناحبه صنعتی خواهد بود.

لازم به ذکر است از ساعات ۱۴ تا ۱۷ عصر با توجه به گرمای هوا و عدم وجود مسافردر خطوط وبمنظور رعایت حال رانندگان شریف به آنان استراحت داده می شود .