بیمارستان معرفی بندرماهشهر به دستگاه های جدید مجهز شد

خورنا – بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر به دستگاههای ویدئوآندوسکوپ، ماشین بیهوشی، دستگاه فیکو Anterior و اکوکاردیوگرافی مجهز گردید.

باتوجه به ضرورت تجهیز تنها بیمارستان دولتی سطح شهرستان بندرماهشهر به امکانات و وسایل پیشرفته با معیارها و استانداردهای به روز کشوری در راستای طرح تحول نظام سلامت و باتوجه به آمار بالای مراجعه کنندگان شهرستان و حومه به بیمارستان معرفی و ضرورت خریداری یا تعویض برخی دستگاههای موجود به علت فرسودگی به سیستم ها و دستگاهها با استانداردهای به روز، جهت رفع نیاز مراجعه کنندگان ، آقای دکتر علیرضا قدری با اولویت بندی نیازهای اساسی بیمارستان اقدام به خریداری یک دستگاه ویدئوآندوسکوپ ، ماشین بیهوشی، دستگاه فیکو Anterior و اکوکاردیوگرافی و نصب آنها در بیمارستان حاجیه نرگس معرفی بندرماهشهر شدند.

آقای دکتر علیرضا قدری، سرپرست شبکه بهداشت و درمان ماهشهر با بیان اینکه اینکار بار هزینه های درمانی را از دوش بیماران تا میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده و همچنان باعث جذب متخصصان در بیمارستان شده و با استفاده از این دستگاهها در پیشبرد روند تشخیص و درمان تأثیر چشم گیری خواهد شد.

دکتر قدری با توضیح اینکه دستگاه ویدئو آندوسکوپ که برای بررسی جداره داخلی کولون یا روده بزرگ است و به کمک آن میتوان تمامی طول روده بزرگ از مقعد تا محل اتصال به روده کوچک را بررسی نمود. ماشین بیهوشی که به وسیله آن ترکیب مقادیر مشخصی از گازها و داروهای بیهوشی که برای انجام عمل های مختلف جهت بیماران در اتاق عمل ها مورد استفاده قرار می گیرد.

با این ماشین بیهوشی جدید هم کار متخصصین و هم امنیت بیهوشی بیماران را مطابق با استانداردهای کشوری به میزان قابل توجهی بالا برده است.

دستگاه فیکو که در عمل آب مروارید چشم بسیار حائز اهمیت است و یک روش تقریباً سرپایی می باشد که طول برش قرنیه و مدت زمان بیهوشی را کاهش می دهد. دستگاه اکوکاردیوگرافی که برای به تصویرکشیدن ساختار داخلی قلب و تشخیص بیماری قلبی بسیار مؤثر است.