استعفای مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خوزستان برای کاندیداتوری مجلس دهم

خورنا – در ساعات پایانی اداری امروز  محسن اورکی کوه شور مدیرکل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان جهت کاندیداتوری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفای خود را تقدیم استاندار خوزستان کرد.

محسن اورکی دکتری  علوم سیاسی گرایش سیاستگزاری عمومی  و کارشناس مترجمی زبان فرانسه و انگلیسی است.مدیرکل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان، فرماندار باغملک، فرماندار بهبهان ، مدیرکل اموراجتماعی ، انتخابات و امورشوراها استانداری خوزستان ، مشاور اجرایی استاندارخوزستان،  و کارشناس مسئول امور شوراهای استانداری خوزستان، فرماندار نمونه کشوری در سال ۷۹  در کارنامه مدیریتی و اجرایی محسن اورکی دیده می شود.
گفتنی  است محسن اورکی تاکنون تالیفات و ترجمه هایی از زبان انگلیسی و فرانسه به زبان فارسی در کارنامه تحصیلی و علمی خود ثبت کرده است.