تسلط استانی را با یک کرسی مجلس معاوضه نمیکنند/سیدخلف نمیرود؛ نقشه راه بیش از یک شهرستان است

زمان بابادی شوراب؛ خورنا – آخرین روزهای تعیین تکلیف شهردار اهوازاست که آیا سیدخلف استعفاء می دهد یا خیر؟باتوجه به اتفاقات صورت گرفته در دوسال مدیریت شهردار فعلی اهواز و نحوه انتخابات و انتصابات و رایزنی های انجام شده در استان خوزستان توسط ایشان و گروه همفکران او در درون شورا و بیرون شورا به نظر اینجانب ایشان استعفاء نخواهد داد،زیرا یک فرد جمع گرا و وابسته به یک جریان تفکری منطقه ای درون نظام است(نه چپ،نه راست و نه اصول گرا یا اصلاح طلب)که درتدابیر توجه نشده دولت تدبیر و امید شکل گرفته و برنامه ریزی برای سهم خواهی های کلان تر از آنچه فعلا بنظر می آید در آینده نظام را دنبال می کنند( بسیار هوشمندانه تر از تئوریسینهای شورای دوم شهر اهواز که رویکردی اصلاح طلبانه داشتند)و مطمئنا اتاق فکر نامرئی و غیرشفافی که سید خلف بدان وابسته است فقط به یک کرسی در بهارستان از حوزه انتخابیه اهواز قانع نیستند و نخواهند بود.

 

این جریان کاشته هایی به صورت گسترده در شهرداری اهواز برای برداشت در زمان مناسب و به ثمر رسیدن آن دنبال می کند و در آینده هم خواهد کرد و در صورت رها شدن و ابتر ماندن موضوع و گرفتن سکان مدیریت بعدی بدست فردی نامحرم و غیرهمسو با این جریان،امکان از بین رفتن این اقدامات و غیرقابل استفاده بودن و عدم تاثیر در زمان مناسب می باشد زیرا به امکانات و منابع و اتاق فرماندهی شهرداری کلانشهر اهواز به مثابه یک ستاد هماهنگ کننده نگاه میکنند پس روی از دست دادن آن کوچکترین ریسکی را انجام نخواهند داد به همین دلایل و باتوجه به اینکه هنوز آن شخص با تفکر دنباله روی مورد نظر دارای محبوبیت و مقبولیت لازم و از همه مهمتر شهامتی به مانند سیدخلف برای بروز رفتاری بمانند آنچه طی این دو سال برای پایه گذاری این بنا پیدا نکرده اند برای انتخاب،جایگزینی و شهردار شدن،این موضوع باعث شک وتردید درتفکرهمسو ایشان و عدم اجازه استعفاء او از کرسی مدیریت شهری گردیده است.

 

جناب سید خلاف موسوی با استعفاء ندادن برای نامزدی مجلس دوره آتی در صورت به ثمرنشستن اقدامات تفکر گروه یعنی حداقل هشت نماینده همسو در استان خوزستان از شهرهای مختلف برای مجلس شورای اسلامی و چهار نماینده مجلس خبرگان(با حضور یافتن سهم های تفکری کافی در دو انتخابات)مطمئنا درسال آینده خود را در کسوت وزیری و یا استانداری در دولت تدبیر و امید خواهد دید و موضوع شایعه استیضاح ایشان در حد و توان مطرح کنندگان نبوده و صورت نخواهد گرفت،زیرا شهردار در طول مدت این دوسال حد واندازه اعضای منتقد خود را بخوبی دریافته و می داند چگونه با آنها در این موضوعات برخورد کند و دست یابی به رای آنها به دلیل خواسته های کوچک و قابل دست یافتنی سهل و آسان بوده که با استخدام فرزندان ذکور و اناث آنان و همچنین وعده دادن پست مدیریت به این فرزندان تازه به استخدام شهرداری درامده اعضای منتقش و همچنین ترمیم اعضای جداشده مشکلی برای وی بوجود نخواهد آورد و دو سه نفر مدعی بجز اینکه خود را در پروسه مطرح کردن استیضاح،کوچک می کنند،هیچ نتیجه ای دیگری نخواهند گرفت.

 

با توجه به اینکه جمعی از اعضای شورای شهر،سودای کاندیداتوری مجلس در شهرهای مختلف استان(حوزه های انتخاباتی باغملک دونفر،رامهرمز یک نفر،ایذه دونفر، مسجدسلیمان یک نفر،آبادان یک نفر و دشت آزادگان یک نفر)را دارند و سرگرم کارهای خود خواهند بود و از طرفی انتخابات هیئت رییسه شورا در شهریورماه،زمان  و فرصت هزینه کردن و دامن زدن به استیضاح شهردار را نخواهد داد و در زمان پایان انتخابات نیز اکثر نامزدهای مجلس شکست خورده به صحن شورا بازگشته و دیگر حضور آنها در شورا جایگاه لازم را نداشته وحرفهای آنها در صحن تاثیری نخواهد داشت.

 

همچنین یکی از نیروهای موثرملی نیز بدون داشتن سنخیت و اشتراکات لازم بدون تدبیر و براساس اطلاعات ناقص با گروه همسوهمکاری نموده و برای رسیدن به هدف،آنها را یاری می‌ کند.