عضو پذیری مرکز نیکو کاری محله بازار بصیرت شهرستان هفتکل

خورنا – مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری محله بازار بصیرت شهرستان هفتکل از عضو پذیری خیرین و نیکوکاران به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد.

 

حمیدرضا ممبینی صالحی در گفتگو با خبرگزاری ندای هفتکل اعلام داشت: مرکز نیکوکاری محله بازار بصیرت شهرستان هفتکل با توجه به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان اقدام به اطلاع رسانی جهت عضویت از خیرین و نیکوکاران نموده است.

 

وی افزود: شناسایی خیرین و نیکوکاران، شناسایی خانوادههای بی بضاعت و کم بضاعت و ایتام و خانوادههای بی سرپرست و همچنین تشکیل شبکه های مختلف آموزشی – پزشکی، اشتغال و کارآفرینی بانوان و شبکه معیشت و جهیزیه و شبکه اجرایی و همچنین هدفمند کردن کمکهای مردمی از وظایف مراکز نیکوکاری می باشد.

 

ایشان تصریح کرد: مرکز نیکوکاری محله بازار هفتکل نزدیک به یکسال از راه اندازی آن در هفتکل می گذرد که با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم و هم از سوی مسئولین قرار گرفت که از جمله آنها امام جمعه، فرماندار و معاون فرماندار می باشد.
مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری محله بازار بصیرت هفتکل در پایان مجدداً از خیرین و نیکوکاران جهت عضویت در این مرکز دعوت نمود.

 
گفتگو از: علی عوض نژاد