جوابیه حزب کارگزاران خوزستان به خبر خورنا

خورنا نماینده حزب کارگزاران سازندگی در استان خوزستان در واکنش به خبر خورنا در خصوص “از رسمیت افتادن اولین جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران خوزستان در خوزستان با هیات رییسه جدید“، پاسخی به این پایگاه خبری ارسال کرد. متن این پیام بدون تغییر به شرح زیر است:

جلسه حزب کارگزاران با حضور اکثریت ۱۲ نفره اعضا ء شورا تشکیل گردید و۶ نفر اعضا با عذر موجه با توجه به مسافرت وماموریت اداری در جلسه با هماهنگی حضور نداشتند وبحث رسمیت جلسه وجاهتی ندارد چون رسمیت جهت تصویب بعضی مصوبات حزبی موضوعیت پیدا میکند نه تشکیل جلسه وبعضا جلسات ممکن است با تعداد نفرات کمتری تشکیل شود

محمدرضا شجاعی

نماینده حزب کارگزاران شاخه استان خوزستان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *