حرف شما: کمبود مسجد در ناحیه صنعتی ماهشهر

خورنا: کمبود مسجد در ناحیه صنعتی ماهشهر باعث شده است تا بسیاری از مردم نتوانند برای نماز به مسجد بروند. در ناحیه صنعتی فقط یک مسجد در بازار وجود دارد و یک مسجد در ۲۱۸ دستگاه و بقیه مردم اگر بخواهند به مسجد بروند باید مسیرهای طولانی را طی کنند که این شاسیسته یک شهر با این همه مردم مومن نیست. از مسئولان و خیرین خواهشمندیم که با وجود زمین های خالی بسیار زیاد در ناحیه صنعتی، مساجد بیشتری در این منطقه احداث کنند.

شهروند ماهشهری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *