حرف شما: استادیوم تختی هندیجان را در یابید

خورنا: دیدن علف های هرز و خارهای روییده شده در اطراف نیمکت ذخیره و پیست استادیوم تختی هندیجان, همچنین نیمکت های شکسته و رنگ از رخسار پریده جلوه و نمای زشتی به استادیوم بخشیده است.

کاش مسولین اداره ورزش و جوانان و هئت فوتبال قبل از شروع مسابقات فوتبال باشگاههای هندیجان فکری به حال این مسئله میکردند.

البته حضور نمایندگان هندیجان در مسابقات استانی و آمدن تیمهای دیگر شهرهای استان به این استادیوم می طلبد بیشتر از این استادیوم شهرمان را خجالت زده نکنیم و با سنگ فرش کردن، کندن علفهای هرز و نی زار و رنگ آمیزی نیمکتهای ذخیره حال و هوای تازه ای به استادیوم تختی ببخشیم.

شهروند هندیجانی