وقوع آتش سوزی در بیشه های اطراف دزفول

خورنا رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول چهارشنبه شب به خبرنگار ما گفت:این آتش سوزی در بیشه زارهای اطراف روستای زاویه عزیب در بخش مرکزی دزفول به وقوع پیوست.

علی درخشانی فر با بیان اینکه وقوع این آتش سوزی توسط ماموران قرق بان اداره منابع طبیعی دزفول اطلاع داده شد ،افزود:در این آتش سوزی حدود سه هکتار از بیشه آتش گرفت که با اقدام به موقع ماموران آتش نشانی ، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره حفاظت محیط زیست این آتش سوزی مهار شد.

وی با بیان اینکه علت این آتش سوزی در دست بررسی است ،گفت:برای جلوگیری از شعله ور شدن مجدد آتش در بیشه ، اقدامات ایمنی تا لحظه مخابره خبر همچنان ادامه دارد.

بیش از ۳۷۱ هزار و ۱۶۳ هکتار جنگل و مرتع در شهرستان دزفول وجود دارد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوش نیز از مهار آتش سوزی در جنگل کرخه در عصر چهارشنبه خبر داد و گفت:این آتش سوزی در سطح محدودی کمتر از هزار متر مربع رخ داد.

ˈ فیروز حاجی کلی ˈ افزود:به دنبال وقوع این آتش سوزی محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست با استفاده از تجهیزات اطفای حریق وارد عمل شده و سریعا آتش را مهار کردند.

وی گفت:این آتش سوزی بر اثر افروختن آتش در اطراف پیست موتورسواری واقع در جنگل اطراف پل شهید ناجیان شوش به وقوع پیوست.