شرایط وام مسکن خبرنگاران اعلام شد

خورنا: هفتمین جلسه کارگروه کار حرفه‌یی روزنامه‌نگاری در محل اداره کل امور مطبوعات و خبر گزاری‌های داخلی، برگزار شد و پس از بررسی پرونده‌های خبرنگاران، برخی از آنان حائز رتبه‌های خبرنگاری و خبرنگاری ارشد شناخته شدند.

در جلسه کارگروه کار حرفه‌یی روزنامه‌نگاری ، “شیوه نامه نحوه اعطای تسهیلات وام مسکن خبرنگاران ” به تصویب اعضای کمیسیون کار حرفه‌یی روزنامه نگاری رسید.

شرایط عمومی مندرج در این شیوه نامه به شرح زیر است:

۱- شغل اصلی و مستمر متقاضی روزنامه نگاری باشد.

تبصره : صرفا سمت‌های خبرنگار، گزارشگر، دبیر سرویس، سردبیر، معاون سردبیر، روزنامه نگار، مترجم، کاریکاتوریست، گرافیست و عکاس خبری مورد تایید می باشد.

۲- متقاضی دارای رابطه استخدامی با یک نشریه یا خبرگزاری دارای مجوز رسمی از هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها باشد.تبصره: روزنامه‌نگاران دارای رابطه استخدامی با روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها با توجه به ظرفیت محدود این تسهیلات در اولویت قرار داشته و فاز اعطای تسهیلات مذکور صرفا به ایشان اختصاص خواهد داشت.

۳- متقاضی متاهل باشد.

۴- متقاضی و همسر و اولاد تحت تکفل وی باید فاقد واحد مسکونی، زمین شهری در سطح کشور به هر میزان و عنوان حتی به صورت قولنامه‌ای و موروثی وغیره باشد و تاکنون از تسهیلات دولتی در جهت تامین مسکن از جمله مسکن مهر استفاده نکرده باشد.