ابراز رضایت استاندار از عملکرد سامد/تمامی مدیران استان در این مرکز پاسخگوی مردم هستند

خورنا استاندار  خوزستان در مصاحبه تلویزیونی دهم  بهمن ماه که از شبکه استانی خوزستان به صورت زنده پخش شد از عملکرد مرکز ستاد ارتباط مردم ودولت در استان(سامد)ابراز رضایت کرد.

دکتر مقتدایی عنوان کرد: به لطف خدا امکاناتی برای پیگیری کار مردم   فراهم کرده ایم و سامانه سامد به لحاظ رسیدگی غوغا کرده است و تمام مسئولین استانی به  این مرکز می آیند

وی  در پاسخ به این سوال  که چگونه درخواست ها و شکایات مردم به ایشان منتقل می شود گفت: از طریق سامد، سیستم پیام رسانی که هر شکایتی که ارجاع شود چه  تلفنی چه پیامکی و چه حضوری بلافاصله رسیدگی می شود و برای رسیدگی به امور مردم این بخش را توسعه و بازسازی کرده ایم.همچنین  آقای حاجی زاده مدیرسامد هستند که مردم می توانند به وی مراجعه نمایند

دکتر مقتدایی درخاتمه گفت: در سال گذشته که اغاز فعالیت مان بود بانک کشاورزی  ۱۱ هزار نامه پاسخ نداده در امور کشاورزی داشت که با همت ویژه وپیگیری های مستمرسامد الان به صفر رسیده است.