فرماندار رامشیر: سازمانهای مردم نهاد حلقه وصل دولت و ملت هستند

خورنا سازمانهای مردم نهاد حلقه اتصالی میان دولت و ملت هستند و می توان آنها را مصداق واقعی سرمایه های اجتماعی دولتها دانست.

صبح امروز نشست مشترک سازمانهای مردم نهاد شهرستان رامشیر با حضور فرماندار و مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار  شد.

فرماندار رامشیر در این نشست با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد حلقه اتصالی میان دولت و ملت هستند اظهار داشت : کارویژه سمن ها از احزاب متفاوت است چرا که احزاب برای کسب قدرت فعالیت می کنند اما سمن ها جهت ارائه خدمات عام المنفه و مشارکت های مردمی خاصتا در امور اجتماعی و فرهنگی فعالیت می کنند.

سعید فیوضی رامشیر را در تشکیل و فعالیت های سازمان های مردم نهاد شهرستانی نوپا دانست و گفت : تشکیل سمن ها باید بر پایه اعتقادات دینی و اسلامی ما شکل بگیرند و وظیفه ماست که بستر مناسب را برای فعالیت این نهاد نوپا در رامشیر فراهم نماییم.

در ادامه مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان بیان داشت: سمن های از جمله نهادهایی هستند که این توانایی را دارند که بتوانند ناهنجاریهای اجتماعی را در راستای حقوق شهروندی به هنجارهای مورد پذیرش جامعه تغییر دهند.

مهرداد مخملزاده سمن های را مصداق واقعی سرمایه های اجتماعی دولتها دانست و با اشاره به اینکه کیفی سازی فعالیت سمن ها از برنامه های دیگر استان خوزستان است افزود : برای اولین بار در استان خوزستان نفر ساعت دوره های آموزشی برای سمن ها برگزار گردید.

وی اذعان داشت : با توجه به وضعیت اقلیمی استان خوزستان ضرورت دارد سمن های زیست محیطی در استان خوزستان بیش از دیگر سمن های فعال شوند.

مخملزاده گفت : باید به مرحله ای برسیم که به ازای هر ده هزار نفر یک سمن در استان خوزستان داشته باشیم.

گفتنی است شهرستان رامشیر دارای دو سمن با نامهای تجلی مهر رامشیر و پویان می باشد. همینطور سه سازمان مردم نهاد در شرف اخذ مجوز و دو سمن در مرحله تشکیل پرونده می باشند.