تصاویر: رژه موتور سواران هفتکلی به مناسبت آغاز دهه فجر

خورنا – گزارش تصویری از رژه موتور سواران شهرستان هفتکل به مناسبت آغاز دهه فجر منتشر شده است.

به گزارش خورنا به نقل از خبرگزاری ندای هفتکل، موتورسواران و مسئولین شهرستان هفتکل در پایان با حضور در مقبره شهدای گمنام به مقام شامخ شهدای ادای احترام کردند.

عکس از: پدرام ممبینی

 عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل

عکس - خبرگزاری ندای هفتکل