برگزاری سمینار کشوری پویش ملی مبارزه با سرطان و مواد مخدر در بندرماهشهر

خورنا به میزبانی شبکه بهداشت و درمان ماهشهر سمیناری کشوری با موضوع پویش ملی و مبارزه با سرطان و همچنین اجرای مانور مبارزه با مواد مخدر در سال اجتماعات فرمانداری ماهشهر برگزار گردید.

حسب مکاتبات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سمیناری با دو موضوع سلامت شهروندی و ترویج سبک زندگی سالم در راستای جامعه سالم با همکاری فرمانداری بندر ماهشهر و حضور تمامی روسای دستگاه ادارات شهرستان و حومه برگزار گردید.

u06F2u06F0u06F1u06F5u06F0u06F1u06F2u06F7_u06F1u06F0u06F5u06F3u06F3u06F8

در مراسم دیروز که با بیانات آقای دکتر شنبدی(معاونت درمان)وجناب دکتر قشلاقی نماینده نظام پزشکی(مدرس ویژه مبارزه با مواد مخدر)همراه بود به صورت جامع به مقوله مبارزه با مواد مخدر و درگیری های جامعه امروز و خطراتی که جوانان و نوجوانان را تهدید می کنند پرداختند.

دد ادامه دکتر علی زاده رونوشتی از جدیدترین نامه وزارت کشور از طرف دکتر اموزنده قرائت نمودند و با سخنانی به اهمیت این موضوع پرداختند.u06F2u06F0u06F1u06F5u06F0u06F1u06F2u06F7_u06F1u06F0u06F5u06F7u06F4u06F9

در پایان آقای مهندس بهمئی رئیس مرکز بهداشت و درمان ماهشهربه لزوم نهادینه کردن این امر مهم و استمرار در اجرای آن تاکیید کرد و اعلام آمادگی ارائه خدمات نوین به همراه گروه تخصصی خود به تمام ارگان های تخصصی و دولتی نمود.