انتصاب رئییس جدید اداره ی میراث فرهنگی اندیمشک

خورنا: محمد صادقی به عنوان رئیس جدید اداره ی میراث فرهنگی اندیمشک انتصاب گردید.

به گزارش خورنا از اندیمشک، طی آئینی با حضور معاون فرماندار و مشاور ارشد مدیر کل میراث فرهنگی ، رییس جدید میراث فرهنگی اندیمشک معرفی شد.

بیگدلی مشاور میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان در این مراسم با بیان اینکه تغییرات مدیریتی را باید فرصتی  در جهت توسعه و تقویت بخش های مختلف اداری دانست عملکرد میراث فرهنگی اندیمشک را مثبت و موثر دانست و گفت : شهرستان اندیمشک از ظرفیت بالقوه ی فراوانی در جهت بهره مندی از امکانات میراث فرهنکی دارد و با یک طرح جامع و نکته سنجی اصولی و متناسب با خواست و نیازهای شهری می توان موجبات شکوفایی میراث فرهنگی را به شکل مطلوب به ارمغان آورد .

بیگدلی  درادامه ضمن بیان سخنانی پیرامون لازمه ی توجه به ظرفبت بالای گردشگری و میراث فرهنگی در توسعه ی اقتصادی افزود : اقتصاد امروزه ی کشورهای توسعه یافته نشان داده است بهره گیری صرف از منایع تجدید پذیر و فسیلی ماندگار نیست  می توان مطابق با اصول سیاست های تفکیک نفت از اقتصاد و بودجه ی کشور و قواعد سیاست های برنامه های توسعه و توجه به جوانب مختلف اقتصاد مقاومتی موحبات توسعه ی کشور و افزایش درآمدهای اقتصادی را با الهام از ظرفیت بالقوه وفراوان میراث فرهنگی و گردشگری به ارمغان آورد .

امیر حمزه بزرگی ، معاون فرماندار اندیمشک نیز  در این نشست تغییرات مدیریتی را در جهت به کار گیری نیروهای اجرایی در بخش های مختلف  ادرای را امری ضروری دانست و افزود : عملکرد اداره ی میراث فرهنگی اندیمشمک معرف زحمات و تلاش های گسترده می باشد و در طول این دوران اتفاقات خوب و قابل تقدیری در این اداره صورت گرفته است .

وی افزود : تغییرات  جا به جایی های مدیریتی امری معمول در جهت بهره مندی از تجربیات افراد مختلف و تقویت  روال کاری نهادهای ادارای است و هیچ گاه به معنای ضعف و کاستی در یک نهاد نیست و امیدواریم این انتصاب بتتواند در توسعه ی امور اداری اداره ی میراث فرهنگی موثر باشد .

کورش ایزدمهر ریاست سابق اداره ی میراث فرهنگی شهرستان اندیمشک در این نشست ضمن ارایه ی گزارش عملکرد خویش اندیمشک را یک ثروت نفته در میراث فرهنگی دانست و ادامه داد :  می شود با اجرای طرح های مختلف گردشگری و حمایت از بخش های خصوصی و فرصت های سرمایه گذاری دولتی موجبات رفع محرومیت های شهر و عمران و توسعه ی اندیمشک را به نحوی مطلوب فراهم نموند.

وی با بیان اینکه در جهت تقویت توسعه  گردشگری شهرستان طرح های بسیار خوبی در جهت اجرا پیش بینی شده اند و  حتی پؤوزه ها و طرح های نیمه تمام بسیاری در زمینه ی گردشگری شهرستان وجود دارند در  صروت  تامین اعتبار و توجه مسئولبن می توان  با اجرای این طرح ها و پروژه ها توسعه ی گردشگری اندیمشک را به  نحوی مطلوب به ارمغان آورد .

در پایان این مراسم با قدردانی از زحمات کورش ایزدمهر رییس پیشین اداره میراث فرهنگی اندیمشک ، ‘محمد صادقی ‘ به عنوان رییس جدید این اداره معرفی شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ایمان واقعا این تغییربرچه اساسی بوده ،مدیرقبلی دارای سابقه یازده سال کاردراین اداره ودارای مدرک فوق لیسانس تاریخ ودانشجوی دکتری ومدیرجدیددارای سابقه پنج سال نیروی پایگاه حفاظت میراث دزفول وگرفتن مدرک لیسانس الهیات بعدازگذشت هشت سال ووباتوجه به انکه ایشان کوچکترن شناختی از مناطق باستانی این شهرستان ندارد ،.تغیرات مدیرتی سیاسی باید لأقل مدیرقوی انتخاب بشه نه کسی که خودش هم توخواب هم نمی دید مدیراداره شودکه متاسفانه ان ایشان توسط برادرنمانیده وقت که دراداره دزفول هکاربوده به آقای دارای معرفی شده تا بتواند نیروهای سیاسی جدید استحدام شده ودوستان خودهمچون حمیدق روساماندهی بدهد که مدیرقبلی مخام ان کاربودبودارای مدرک لیسانس الهیات خبراین اداره ده نفری