بازدید دانش آموزان مجتمع آموزشی پسرانه غیر دولتی راه دانشگاه از شهرداری بندرماهشهر

خورنا به مناسبت گرامیداشت هفته مشاغل و آشنایی دانش آموزان با مشاغل واحدهای مختلف شهرداری و چگونگی کار آن‌ها،دانش آموزان مقطع ابتدایی مجتمع آموزشی پسرانه غیردولتی راه دانشگاه ،از شهرداری و برخی از معاونین و مدیران واحدهای شهرداری بندر ماهشهر در مورخ چهارشنبه ۸/۱۱/۹۳ بازدید دیدار نمودند.

در این دیدار، ابتدا خانم ابراهیمی معاون مالی اداری شهرداری توضیحاتی را در رابطه با وظایف مجموعه‌های شهرداری توضیحاتی بیان داشتند و از دانش آموزان خواستند شهر را مثل منزل خود بدانند و در حفظ و پاکیزگی آن کوشا باشند.

در ادامه،مهندس حسینی معاونت عمرانی شهرداری،در جمع دانش آموزان مقطع ابتدایی این مدرسه طی سخنانی گفت: همان‌طوری که یک‌منزل احتیاج به نگهداری و پاکیزگی دارد،شهر هم احتیاج به حفظ و نگهداری و پاکیزگی دارد.

وی ضمن اینکه به معرفی واحدهای شهرداری و عملکرد آن‌ها پرداخت از دانش آموزان خواست که در پاکیزگی منزل و شهر خود تلاش و کوشا باشند.

در پایان دانش آموزان از واحدهای شهرداری بازدید و از چگونگی و عملکرد آن‌ها آشنا شدند.