برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در دزفول

خورنا نقل از محمد اژدری مسئول روابط عمومی اداره ورزش وجوانان دزفول اداره ورزش و جوانان شهرستان دزفول با مشارکت ادارات و ارگانهای دولتی همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی برگزار مینماید.
زمان:جمعه ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ ساعت ۸ صبح
مکان:پارک دولت تا یادمان شهدای گمنام بصورت رفت و برگشت