شرکت در کنفرانس ملی علمی رودخانه کارون

خورنا کنفرانس ملی علمی رودخانه کارون، ۷-۶ اسفند ۱۳۹۳ در اهواز برگزار می گردد که طی آن نمایندگان دانشگاه ها و مدیران کل حوزه آب مختلف استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری به سخنرانی علمی مرتبط با پتانسیل ها و چالش های رودخانه کارون و راههکارهای حل می پردازند.

بخش تبادل اطلاعات پژوهشگران که به صورت ارائه مقاله شفاهی و پوستری می باشد مکمل سخنرانی های ارائه شده می باشد.

بخش کشوری تبادل اطلاعات آب و چالش های مرتبط از دیگر بخش های دیگر این کنفرانس می باشد که با حضور مدیران کل آب و فاضلاب دیگر استان ها مانند استان هرمزگان و قم می باشد.

پتانسل هایی مانند گردشگری و چالش هایی مانند مسائل زیست حیطی رودخانه کارون از مهمترین موضوعات سخنرانی می باشند.

علاقه مندان به شرکت در این کنفرانس می توانند تا ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ نسبت به ثبت نام در کنفرانس از طریق وب سایت کنفرانس (www.karoon1393.ir) اقدام نمایندت که هیچ هزینه ای برای شرکت و صدور گواهی نامه دریافت نمی گردد.

علاقه مندان می توانند برنامه کامل سخنرانی های کنفرانس را از طریق وب سایت کنفرانس(www.karoon1393.ir) دانلود نمایند.