مدیر کل امور مالیاتی خوزستان:

مؤدیان مالیاتی نگران نباشند/ حق اعتراض و تجدید نظر خواهی شما را محترم می شماریم

خورنا محسن کاویانی مدیر کل با بیان این موضوع که مودیان محترم مالیاتی حق دارند نسبت به مالیات مورد مطالبه و اقدامات انجام شده در مورد پرونده مالیاتی خود اعتراض نموده و درخواست تجدید نظر نمایند ؛ افزود اداره کل امور مالیاتی خوزستان و کلیه کارکنان آن حق اعتراض و تجدید نظر خواهی مودیان گرامی را محترم شمرده و مودیان نگران نباشند. ایشان همچنین ذکر این مطلب را ضروری دانستند که ما رازدار اسناد ، مدارک و اطلاعات مؤدیان هستیم و اطلاعات آن ها نزد ما محرمانه بوده و جز به حکم قانون آن را در اختیار هیچ شخص دیگری قرار نمی دهیم و حریم خصوصی شان را در تمامی فرآیند های مالیاتی محترم می شماریم.

دکتر کاویانی در مورد نحوه و مراحل اعتراض و تجدید نظر خواهی مودیان بر اساس قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی این گونه بیان کردند که ، مودیان ابتدا می توانند از رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه بخواهند نسبت به حل اختلافات مالیاتی بررسی و رسیدگی نمایند . و از آنجا که می توان در مراحل مختلف درخواست تجدید نظر بنمایند ؛ این اداره در راستای احترام به حقوق مؤدیان محترم ، نسبت به تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام می نماید که با حضور سه نفر نماینده رسمی تشکیل می شود و یکی از آنان می تواند نماینده صنف منتخب مؤدی معترض به مالیات خود باشد.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که مودیان محترم این حق را دراند که در جلسه حل اختلاف مالیاتی خود حضور داشته و با ارائه توضیحات و تسلیم لایحه از خود دفاع کنند.

مدیر کل محترم امور مالیاتی خوزستان این اطمینان را به مؤدیان محترم دادند که رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی آن ها منصفانه ، حسب مورد و با اجرای قرار و سرانجام صدور آرای مستند و مستدل خواهد بود.

همچنین مؤدیان محترم می توانند جهت ارائه هرگونه انتقاد ، پیشنهاد و رفع سوالات و ابهامات خود و ارسال نظرات به سامانه اینترنتی www.tax.gov.ir مراجعه نموده و یا با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۷۲۲۸۷ با اداره کل امور مالیاتی خوزستان در ارتباط متقابل باشند.