برگزاری نشست مهدویت در شبکه ی بهداشت و درمان اندیمشک

خورنا: نشست مهدودیت با هدف تبیین و ترویج فرهنگ مهدودیت در سالن اجتماعات بیمارستان امام علی اندیمشک با حضور عموم مردم و پرسنل بخش های مختلف بهداشت و درمان اندیمشک برگزار شد .
دراین نشست حجت الاسلام قبیتی زاده در باب مهدویت و طرح صیانت و تکریم ارباب رجوع مواردی را متذکرشدند و بیان مطالبی توجه به مهدویت را عامل شکوفایی جامعه دانستند .
طرح تکریم ارباب رجوع و صیانت و برای ارتقاءو آگاهی کلیه پرسنل شبکه بهداشت شهرستان اندیمشک از جمله علل برگزاری این نشست عنوان شده است .