به قلم سید خلف موسوی: نکاتی پیرامون نرم افزار حرکت شهرداری اهــواز در سال ۹۴

سید خلف موسوی – خورنا بودجه ۹۴، عالی ترین سند اجرایی و راهبرد فعالیت های مدیریت شهری در سال پیش روست.

بی گمان، تعهد و پایبندی به این میثاق بین بخشی و بالادستی؛ انضباط مالی و نظم سازمانی را در کالبد شهرداری اهواز تزریق خواهد کرد.

این اما انتظار بجا و درستی است که اگر حرکت یک دستگاه اجرایی بر اساس نشانه گذاری بودجه ای باشد بتوان از پیش، نقشه راهبری آن دستگاه را بر اساس مولفه های کمّی و نمایه های کیفی ترسیم کرد و دست آخر خروجی اجرایی را با سند نرم افراری سنجید و لاجرم آسیب شناسی مطابق با واقعیت های موجود را به دست آورد و در گام های بعدی در جهت رفع موانع، اصلاح رویه ها و فرآیندها و برطرف شدن مشکلات، پیش رفت.

نگاه مدیریت شهری در کلانشهر اهواز به مفهوم بودجه این گونه است و باید تلاش همه جانبه داشت تا انحراف از سند بودجه، کاهش یافته و معیار محک مدیریت ها دست یابی به اهداف بودجه ای قرار گیرد.

تردیدی نیست که حرکت در چارچوب بودجه، موجب فروکاهش فساد اداری و شناسایی چالش های پیش روی سازمان و اصطلاحاً پایش نقاط ناکارآمد سیستم خواهد شد.

از این روست که مدیریت شهری در طول چند ماه گذشته (شهریور ماه) با برگزاری جلسات کارشناسی با نخبگان عرصه برنامه ریزی و مدیران و بدنه فنی درون سازمانی، تلاش کرد تا در موعد مقرر قانونی و حتی پیش از سایر کلانشهرهای کشور بودجه سال ۱۳۹۴ را تقدیم شورای اسلامی شهر اهواز نماید.

آنچه پیش از ارایه سند بودجه و در زمان تدوین آن به عنوان راهبرد، فراروی گروه سامان این سند عالی قرار گرفت، برقراری و بسط عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در تخصیص و توزیع امکانات و اعتبارات در مناطق هفت گانه شهر اهواز بود.

نکته دیگر تاکید بر واقعی بودن ارقام بودجه و شفافیت عملکردی آن بود که از رشد حبابی بودجه نسبت به ثنوات گذشته جلوگیری نمود. البته مکانیزم هایی در بودجه تنظیم و تعبیه شده که قابلیت رشد متوازن را بر اساس افزایش معقول منابع درآمدی به ساخت مالی بودجه می دهد.

در همین زمینه، امیدوارم با تغییر چهره منابع درآمدی شهرداری از تراکم فروشی و عوارض ساخت و ساز به درآمدهای پایدار شهری در طول چند سال آینده شاهد تدوین بودجه ای بر مبنای توسعه علمی شهر باشیم.

تلاش برای تدوین بودجه عملیاتی یکی از اهداف جدی نظام مالی در شهرداری اهواز است.

بدون تردید بودجه عملیاتی، ساختار اجرایی و خدماتی شهرداری را چالاک، پویا و انعطاف پذیر نموده و به لحاظ عملکردی انقلابی در فعالیت های مدیریت شهری به شمار می رود.

تدوین بودجه عملیاتی را الزام خود در سال آینده خواهیم دانست که با حرکت به سمت حسابداری تعهدی و اخذ مجوزهای قانونی و تغییر برخی فرمت ها و نگرش ها امری غیرقابل دست یافتن نخواهد بود.

نکته دیگر در ساحت بودجه ۹۴ شهرداری اهواز، گذر از اقتصاد نفتی و دولتی است.

اهواز شهری است که با تولید منابع عظیم نفت و گاز در صدر شهرهای تولید کننده نفت در کشور و شاید خاورمیانه قرار دارد.

البته مدیریت شهری با همت و تلاش در حال پیگیری پرداخت عوارض چاه های نفت در جغرافیای شهر است و پرداخت این حق به عنوان مطالبه شهر اهواز متوجه وزارت محترم نفت است که به نظر می رسد پس از صدسال پرداخت هزینه های سنگین تولید و استحصال نفت و گاز و بر دوش گرفتن عوارض این فعالیت، کمترین مطالبه ممکن شهر اهواز از صنعت نفت است.

اما باید پذیرفت که اقتصاد نفتی، اقتصاد بیمار است و اقتصاد مقاومتی یعنی رفع وابستگی کشور در همه عرصه ها به نفت است اما این مهم نافی پرداخت حقوق شهر توسط صنایعی نیست که از امکانات شهر استفاده کرده و عوارض ناشی از فعالیت هایشان بر دوش نحیف شهر سرریز می شود.

با این همه، بودجه ۹۴ شهرداری اهواز با پیش بینی ادامه رکود تورمی و ساخت و ساز و از بین رفتن منابع دولتی تدوین و سامان یافته است. از این رو می توان بودجه فعلی را نمایه و پرتویی محلی از اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.

فراز دیگر سخن من در باب جهت گیری بودجه ۹۴ شهرداری اهواز است.

اول اینکه رقم ۱۰۲۰ میلیارد تومانی بودجه ۱۳۹۳ شهرداری اهواز که امیدواریم در این شرایط سخت رکود تا حد زیادی تحقق یابد  و رقم ۱۲۳۹ میلیارد تومانی بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری اهواز، کف آرزوهای عمرانی و توسعه ای در شهر اهواز را برمی آورد و برای تغییر مشهود چهره شهر اهواز در یک سال نیازمند ارقامی چندین برابر رقم مذکور هستیم.

آیا می توان با افزایش عوارض این رقم را تامین کرد؟ آیا شهروندان اهوازی توان پرداخت عوارض بیشتری دارند؟ البته توسعه هزینه هایی دارد اما مگر هدف توسعه رفاه و رضایتمندی نیست پس چه باید کرد؟

سخن اما این است که بودجه ۹۴ شهرداری اهواز با نگاه مساعد و عدالت محور به درآمدهای عمومی مردم تنظیم شده و برای ظهور جهش عمرانی و توسعه ای در شهر می بایست زمینه و بستر مناسب برای افزایش مشارکت های بخش خصوصی و سرمایه گذاران آماده شود که در این راستا با شدت و قدرت عمل خواهیم نمود.

دوم اینکه ثقل این بودجه، عمرانی است.

۷۳ درصد بودجه ۹۴ شهرداری اهواز معادل ۸۹۹ میلیارد تومان به بخش عمران شهری اختصاص دارد که ثقل بودجه عمرانی نیز در حوزه حمل و نقل شهری خواهد بود، چرا که بر این باوریم اگر امروز گره های ترافیکی شهر را نگشاییم سال های آینده این گره ها کور شده و با دندان هم وا نخواهد شد.

بنابراین رقمی برابر ۵۴ درصد بودجه معادل ۴۸۲ میلیارد تومان به بخش حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت.

پروژه های شاخص این بخش، تقاطع سه سطحی میدان شهید بندر، تقاطع چمران توحید و اتمام زیرگذر شریعتی، روگذر جوادالایمه و پل ولایت است. و ده ها پروژه دیگر.

همچنین رقمی معادل ۷۰ میلیارد تومان برای احداث پروژه های فرهنگی و ورزشی اختصاص یافته که از این رهگذر شاهد رخ دادن تحول جدی در بخش ورزش و فرهنگ شهر اهواز خواهیم بود.

رقمی معادل ۱۸۰ میلیارد تومان نیز برای بهبود محیط شهری و بخش توسعه و ایجاد فضای سبز و پارک ها و بوستان ها در شهر اهواز اختصاص می یابد.

در مجموع، افزایش بیست درصدی کل بودجه ۹۴ شهرداری اهواز اگر چه کافی نیست اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور واقع بینانه و بدون بلندپروازی است.

سخنی که در این فرصت می خواهم در راستای تامین منافع عمومی شهروندان اهوازی توجه مدیران عالی استان، کشور، نمایندگان و نخبگان را به آن جلب کنم این است که این بودجه، بودجه شهرداری اهواز است. بی گمان بخش های خدماتی دیگر نیز می بایست در کنار فعالیت های طبیعی خود، اقداماتی در راستای تامین منافع عموم شهروندان و توسعه متوازن شهر اهواز صورت دهند.

فی المثل دولت مشکل فاینانس قطار شهری اهواز را حل کند.

آبفا با تکمیل طرح جامع فاضلاب و راه اندازی تصفیه خانه شرق کارون را از بند فاضلاب آزاد کند.

برق با زیرزمینی نمودن خطوط فشار قوی خود در جهت توسعه و رفاه شهر گام بردارد.

فولاد، نفت، نیشکر و سایر صنایع ملی در شهر عوارض خود را پرداخت کنند و…

برخی ارگان ها که قسمت اعظمی از شهر را در اختیار دارند نسبت به جابجایی تاسیسات خود اقدام کرده و ارزش افزوده زمین های خود را در جهت عمران و توسعه شهر اهواز به کار گیرند و…

در این صورت است که می توان به همگرایی لازم برای توسعه متوازن شهر اهواز دست یافت.

اهواز با تلاش و همت و اراده تک تک شهروندانش ساخته خواهد شد.

امید است بودجه ۹۴ با تدابیر و نظرات اصلاحی اعضای محترم شورای اسلامی شهر که برآیند خواست و رای مردم شریف اهوازند، گام بلندی باشد برای ارتقا سطح کیفیت زندگی در کلانشهر اهواز.