رئیس هلال احمر شهرستان اندیمشک خبر داد:

ساخت دومین مرکز بین المللی هلا احمر کشور در اندیمشک

خورنا:علی قلاوند رئیس هلال احمر شهرستان اندیمشک در گفت و گو با خبر نگاران  با بیان اینکه طی بازدیدی که مدیر برنامه ریزی و آموزش های امداد و نجات کشور از اندیمشک  داشتند ، قول  های مساعد جهت  ساخت مرکز آموزش های تخصصی بین المللی هلال احمر کشور  در اندیمشک  با توجه به ظرفیت های بالای شهرستان در این باره گرفته شد  و پس از پیگیری های متعدد این طرح به مرحله ی اجرا رسید.

وی  همچنین خاطر نشان نمود : با اتمام ساخت و سازهای مربوط وانجام اقدامات و مقدمات مرتبط و با هدف اجرای استاندارهای بین المللی در نهایت مجوز این مرکز بین المللی  و به منظور تقویت زیر ساخت های هلال احمر خوزستان اخذ خواهد شد.

هدف از اجرا و ساخت این مرکز آموزشی تقویت ظرفیت و توانمندی های سازمان هلال احمر در جهت کاهش   آسیب ها و  مقابله با خطر های طبیعی و انسانی  احتمالی عنوان شده است .

لازم به ذکر است  تنها مرکز آموزشی  بین اللمللی هلا احمر کشور  تاکنون فقط درشهر اصفهان بوده و این دومین مرکز آموزشی بین المللی هلال احمر جمهوری اسلامی،در کشور می باشد .