توقیف و جمع آوری بیش از ۳۰ هزارفراورده آرایشی و بهداشتی قاچاق در خوزستان

خورنا  مدیر نظارت بر مواد غذایی معاونتغذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، از توقیف و جمع آوری بیش از ۳۰ هزار فراوردهآرایشی و بهداشتی قاچاق در ۹ ماهه سال جاری در استان خوزستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونتغذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، سیمین فقهی مدیر نظارت بر مواد غذایی معاونتغذا و داروی این دانشگاه با اعلام این خبر گفت: بازدیدهای مشترک مبارزه با قاچاق فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سطح عرضه استان خوزستان توسط تیم مشترک معاونت غذا و دارو، سازمانصنعت، معدن و تجارت، بازرسی اصناف، نظارت بر اماکن نیروی انتظامی استان از دی ماه امسالو براساس یک برنامه زمان بندی از پیش تعیین شده آغاز شد.

فقهی با بیان اینکه در بازدیدهایانجام شده در ۹ ماهه اول سال۹۳ از سطح عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی در مراکز عرضهخرده فروشی و عمده فروشی(پخش) استان تعداد مراکز متخلف ۴۶ واحد صنفی است، افزود:تعداد فراورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق، تقلبی، توقیف و جمع آوری شده۳۰۷۶۳ قلم محصولآرایشی و بهداشتی است که در قالب ۴۶ پرونده با همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت استانبرای صدور حکم قضایی و تعیین تکلیف به اداره تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

وی با تاکید بر اینکه آمار کشفیاتمذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر افزایش یافته است، افزود: از تمام شهروندانو هم استانی های عزیز تقاضا می کنیم به منظور حفظ سلامتی خود محصولات آرایشی و بهداشتی مصرفی خود را از بین محصولات دارای مجوز بهداشتی و برچسب اصالت و سلامت وزارت بهداشتتهیه کنند.