پرداخت ۱۱۰ میلیارد ریال غرامت بیمه به نخلداران شادگانی

خورنا در سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال بابت غرامت بیمه محصول خرما به نخلداران خسارت دیده پرداخت شده و حداکثر تا دو هفته آینده جمعا مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به‌عنوان غرامت بیمه محصول خرما به ۹ هزار و ۴۸۸ نخلدار متضرر شادگانی پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه به کمبود آب کشاورزی و نارضایتی کشاورزان و نخلداران از بابت عدم تامین به موقع آب کشاورزی و بالا بودن EC آب اشاره کرد و افزود: خشکسالی‌های اخیر، خسارات عمده‌ای به محصولات کشاورزی و نخیلات استان وارد کرده و شهرستان به دلیل واقع شدن در انتهای رودخانه جراحی، نسبت به شهرستان‌های بالادست خسارات مضاعف‌تری متحمل شده است.

معاون فرماندار شادگان، خطاب به نماینده سازمان آب و برق خوزستان و مدیر امور آب منطقه جنوب و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری زهره و جراحی تاکید کرد: ضمن مدیریت صحیح آب و توزیع عادلانه آن و تامین سهمیه آب زراعی شادگان، حداقل همانند شهرستان‌های بالادست، نسبت به انعکاس معضل بی‌آبی شهرستان به مسئولان استانی و کشوری اقدام کنند.

آلبوغبیش در پایان خود بر لزوم به‌کارگیری کارشناسان بومی توسط شرکت‌های بیمه محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: در سال زراعی جاری تاکنون ۳۱ هزار و ۹۷۲ هکتار محصولات کشاورزی شامل ۲۷ هزار و ۷۳۰ هکتار گندم، ۴ هزار و ۴۰ هکتار جو و ۲۰۲ هکتار کلزا توسط شرکت‌های بیمه گر در سطح شهرستان بیمه شده‌اند.

منبع