شهردار منطقه یک اهواز:بخشی از مسوولیت رسانه ها آموزش شهروندی و فرهنگ سازی است

اهواز -ایرنا- شهردار منطقه یک اهواز با اشاره به برخی ناهنجاری ها در حوزه شهری اهواز گفت: بخشی از مسوولیت رسانه های جمعی و مجازی ، آموزش شهروندی و فرهنگ سازی است تا بتوان هزینه های شهرنشینی که شهرداری ها آن را متقبل می شوند کاهش داد.